Jumaat, 20 Februari 2009

renungan

Lelaki kacak untuk didampingi...
Di dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda yangbermaksud: "Pada hari Kiamat nanti, di hadapan Allah swt tidakakan ada syafaat yang mempunyai taraf yang lebihtinggi daripada Al-Quran, bukan Nabi,bukan malaikatdan sebagainya". Melalui hadis di atas kita dapat mengetahui bahawaAl-Quran adalah pemberi syafaat yang mana syafaatnyaakan diterima Allah. Terdapat satu riwayat menyatakan bahawa Apabilaseseorang itu meninggal dunia dan keluarganya sibukmelakukan upacara pengkebumian, seorang yang kacakakan berdiri di bahagian kepalanya. Apabila mayat itu dikafankan, orang itu akan datangmendiami antara dadanya dan kain kafan itu Bilaselesai dikebumikan, orang ramai termasuklah ahli-ahlikeluarga dan kekasih kita akan pulang ke rumah dandatanglah dua malaikat;Munkar dan Nakir cuba untukmemisahkan orang yang kacak itu supaya mereka dapatmembuat pertanyaan mengenai iman orang yang meninggaldunia itu tanpa sebarang gangguan.Tetapi orang yangkacak itu akan berkata : "Dia adalah kawanku. Aku tidak akan meninggalkannyaberseorangan walau dalam keadaan apa sekalipun.Jalankanlah tugas kamu tetapi aku tidak akanmeninggalkannya sehingga aku membawanya masuk kesyurga!" Selepas itu dia berpaling ke arah mayat sahabatnya danberkata: "Akulah Al-Quran yang mana engkau telah membacanyakadang kala dengan suara perlahan dan kadang kaladengan suara yang kuat.""Janganlah engkau bimbang.Selepas pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidakakan berasa dukacita lagi" Bila pertanyaan selesai,orang yang kacak itu akan mengadakan untuknya satuhamparan sutera yang penuh dengan kasturi darimalaikat - malaikat dari syurga" Alangkah indahnya dan bahagianya sekiranya orang ituadalah kita. Kita tahu tentang tingginya syafaatAl-Quran tetapi dengan mengetahuinya sahaja tanpaberusaha untuk mendekati dan merebut syafaat itu kitaadalah orang-orang yang rugi. Cuba kita renungkansejenak diri kita sendiri. Ajal dan maut adalahketentuan Allah. Bila ia telah datang kita tidak akanmampu memperlambatkan atau mempercepatkannya walaupununtuk tempoh sesaat. Dan apabila berada di alam kubur siapakah lagi ! yangakan menemani kita jauh sekali memberi bantuan kecualiamalan-amalan kita sewaktu di dunia. Allah telahmenjanjikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat terulungdan janji Allah itu adalah benar.
wallahua'lam

Tiada ulasan: